ចុះឈ្មោះជាអ្នកទស្សនា
ចុះឈ្មោះជាអ្នកទស្សនា
ចុះឈ្មោះជាអ្នកទស្សនា

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទលេខ៖ ( 855 ) ( 15 77 77 11 ) | ( 60 81 55 15 )
  • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៥ និង ៦៣ អគារ ស៊ីភីអែល ជាន់ទី២ បន្ទប់លេខ២ស៊ី ផ្លូវលេខ ៣៤៨ កែងផ្លូវ ២០៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

WECHAT

© កិច្ចប្រជុំកំពូលឧស្សាហកម្មនិងពិព័រណ៍ឆ្នាំ ២០១៩